Portrait of Shiyun Zhong

Shiyun Zhong

Research Student

Cass Business School, Faculty of Management

Contact

Visit Shiyun Zhong

Bunhill Row

Postal address

Cass Business School
106 Bunhill Row
London
EC1Y 8TZ
United Kingdom