Portrait of Jingqi Wang

Jingqi Wang

Research Student

Cass Business School, Faculty of Management

Contact

Visit Jingqi Wang

Bunhill Row

Postal address

Cass Business School
106 Bunhill Row
London
EC1Y 8TZ
United Kingdom