Portrait of Jingshi Liu

Jingshi Liu

Lecturer in Marketing

Cass Business School, Faculty of Management

Contact

Visit Jingshi Liu

Bunhill Row

Postal address

Cass Business School
106 Bunhill Row
London
EC1Y 8TZ
United Kingdom